top of page

טיפול אישי
יעוץ ופיתוח אישי פרטני. ליווי צמוד במעברים ובמצבי מצוקה, במשברים ובקשיים אישיים, משפחתיים ותעסוקתיים.

טיפול זוגי
התמודדות עם דילמות, קונפליקטים ומשברים בזוגיות. עבודה עם זוגות יחד. יעוץ וטיפול אישי עם בן-זוג כפרט.
אימון וליווי אישי בתהליך של מציאת ויצירת זוגיות ראשונה וזוגיות בפרק ב׳.
אימון וליווי בהחלטות לקראת מיסוד הזוגיות (טרום נישואין או חוזה זוגיות).

טיפול משפחתי
טיפול במערך המשפחתי הכולל את המבוגרים, המתבגרים והילדים בסביבה אמפטית, בטוחה ותומכת.

bottom of page